Allmänna försäljningsvillkor

Art. 1 - Allmänna bestämmelser

1. Genom att surfa i detta område kommer användaren åt aybel.shop, tillgänglig via URL:en: www.aybel.shop (nedan kallad "Aybel"). Att surfa och överföra en inköpsorder på webbplatsen kräver godkännande av de villkor och dataskyddspolicyer som antagits av webbplatsen som anges där.

2. Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller för försäljning av produkter med exklusiv hänvisning till inköp som görs på webbplatsen i enlighet med bestämmelserna i del III, avdelning III, kapitel I, konsumentlagstiftning (lagdekret nr 206/05 ändrat av lagstiftningen). Dekret nr 21/14 och lagstiftningsdekret 70/03)


Aylan van Erp  
Födelseort: Haag
Födelsedatum: 1962-03-24
Residenza: Noordzijde 12 2977 AD Goudriaan  
P.IVA: NL861796287B01

3. Användaren måste, innan han går in på produkterna som tillhandahålls av webbplatsen, läsa dessa allmänna försäljningsvillkor som anses allmänt och otvetydigt accepterade vid köptillfället.

4. Användaren uppmanas att ladda ner och skriva ut en kopia av köpformuläret och dessa allmänna försäljningsvillkor, vars villkor Aybel förbehåller sig rätten att ändra ensidigt och utan föregående meddelande.


Art. 2 - Objekt

1. Dessa allmänna försäljningsvillkor reglerar erbjudandet, vidarebefordran och godkännandet av inköpsorder för produkter på Aybel och reglerar dock inte tillhandahållande av tjänster eller försäljning av produkter från andra parter än säljare som finns på samma sida via länkar, banners eller andra hyperlänkar.

2. Innan du lägger beställningar och köper produkter och tjänster från olika parter, föreslår vi att du kontrollerar deras försäljningsvillkor.


Art. 3 - Ingående av kontrakt

1. För att ingå köpekontraktet kommer det att vara nödvändigt att fylla i formuläret i elektroniskt format och skicka det enligt relevanta instruktioner.

2. Den innehåller hänvisningen till de allmänna försäljningsvillkoren, bilderna på varje produkt och det relativa priset, de betalningsmedel som kan användas, leveranssätten för de köpta produkterna och de relativa frakt- och leveranskostnaderna, en hänvisning till villkoren för att utöva ångerrätten; metoder och tider för att returnera köpta produkter.

3. Innan avtalet ingås kommer du att bli ombedd att bekräfta att du har läst de allmänna försäljningsvillkoren inklusive information om ångerrätt och behandling av personuppgifter.

4. Avtalet ingås när säljaren får formuläret ifyllt av användaren, efter att ha verifierat riktigheten av uppgifterna däri.

5. Användaren kommer att vara skyldig att betala priset från det ögonblick då förfarandet för inlämning av onlinebeställning har slutförts. Detta kommer att ske genom att klicka på knappen "Betala nu" i slutet av guiden.

6. När avtalet har ingåtts tar säljaren över beställningen för dess fullgörande.


Art. 4 - Registrerade användare

1. När registreringsprocedurerna slutförs, förbinder sig användaren att följa instruktionerna på webbplatsen och att tillhandahålla sina personuppgifter korrekt och sanningsenligt.

2. När användaren har registrerat sig kommer han att få ett bekräftelsemail i e-postmeddelandet från honom. Bekräftelse måste meddelas inom högst 5 dagar. Efter denna period, i avsaknad av bekräftelse, kommer Aybel att befrias från alla åtaganden gentemot användaren.

3. Bekräftelsen kommer i vilket fall som helst att befria Aybel från allt ansvar för de uppgifter som användaren tillhandahåller. Användaren förbinder sig att omedelbart informera Aybel om varje ändring i deras data när som helst som kommuniceras.

4. Om användaren sedan kommunicerar felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller till och med i händelse av att det finns en tvist från de berörda parterna angående gjorda betalningar, har Aybel rätt att inte aktivera eller avbryta tjänsten tills de relevanta bristerna är åtgärdade.

5. Vid första begäran om att aktivera en profil från användaren kommer Aybel att tilldela samma användarnamn och lösenord. Den senare inser att dessa identifierare utgör systemet för att validera användarens åtkomst till Tjänsterna och det enda systemet som är lämpligt för att identifiera användaren att de åtgärder som utförs genom sådan åtkomst kommer att tillskrivas honom och kommer att ha bindande verkan för honom.

6. Användaren förbinder sig att upprätthålla sekretessen för sina åtkomstuppgifter och att hålla dem med vederbörlig omsorg och omsorg och att inte överföra dem, inte ens tillfälligt, till tredje part.


Art. 5 - Tillgänglighet av produkter

1. Produkttillgänglighet avser den faktiska tillgängligheten vid den tidpunkt då användaren lägger beställningen. Denna tillgänglighet måste dock betraktas som enbart vägledande eftersom produkterna, på grund av den samtidiga närvaron på webbplatsen för flera användare, kan säljas till andra kunder innan beställningen bekräftas.

2. Även efter att ha skickat orderbekräftelsen via e-post, kan det förekomma fall av delvis eller total otillgänglighet av varorna. I detta fall kommer beställningen att automatiskt korrigeras med eliminering av den otillgängliga produkten och användaren kommer omedelbart att informeras via e-post.

3. Om användaren begär annullering av beställningen, avslutande av avtalet, kommer Aybel att återbetala det inbetalda beloppet inom 7 dagar från det ögonblick Aybel fick kännedom om köparens beslut att säga upp avtalet.


Art. 6 - Produkter som erbjuds

1. Aybel-marknader:

Tyg färgämnen; Tillbehör som borstar och svampar

2. Erbjudandet beskrivs i detalj på vår hemsida på länken: https://aybel.shop/collections/all


Art. 7 - Betalningsmetoder och priser

1. Priset på produkterna kommer att vara det som anges från tid till annan på sajten, förutom där det finns ett uppenbart fel.

2. I händelse av ett fel kommer Aybel att meddela köparen så snart som möjligt, så att beställningen kan bekräftas till rätt belopp eller annulleras. I vilket fall som helst kommer det inte att finnas någon skyldighet för Aybel att leverera det som såldes till det lägre pris som felaktigt anges.

3. Priserna på sajten inkluderar moms och exkl fraktkostnader. Priserna kan ändras när som helst. Ändringarna påverkar inte beställningar för vilka orderbekräftelse redan har skickats.

4. När du har valt önskade produkter kommer de att läggas i varukorgen. Följ bara köpinstruktionerna, ange eller verifiera den information som efterfrågas i varje steg i processen. Beställningsinformation kan ändras före betalning.

5. Betalning kan göras via:

Kreditkort (Visa, Mastercard, Maestro, American Express, UnionPay), betalkort (visa debet, mastercard debet), Shop pay, Apple pay, Google pay, Bancontact.


Art. 8 - Leverans

1. Aybel-fartyg över hela det italienska territoriet, exklusive staten Vatikanstaten och Republiken San Marino.

2. Aybel kommer endast att utföra leveranser till användarens hem, tillhandahållna vid köptillfället.

3. Leverans sker i allmänhet inom 48-72 timmar, eller, om inget leveransdatum anges, inom den beräknade tiden vid val av leveransmetod och i alla fall inom den maximala perioden på trettio dagar från datum för Bekräftelse.

4. Om leverans inte är möjlig kommer beställningen att skickas till lagret. I detta fall kommer ett meddelande att ange var beställningen finns och hur man kommer överens om en ny leverans.

5. Om du inte kan närvara på leveransplatsen vid överenskommen tid ber vi dig kontakta oss igen för att komma överens om ett nytt leveransdatum.

6. Om leverans inte kan ske av skäl som inte kan hänföras till oss efter trettio dagar från det datum då beställningen är tillgänglig för leverans, antar vi att avtalet är avsett att sägas upp.

7. Som ett resultat av beslutet kommer beloppen att returneras, inklusive leveranskostnader med undantag för eventuella extra kostnader som följer av valet av en annan leveransmetod än den ordinarie metoden som erbjuds utan omotiverat dröjsmål och i alla fall inom 30 dagar från dagen för uppsägning av avtalet. Transporter till följd av uppsägning av avtalet kan ha ytterligare kostnader som kommer att stå för köparen.

8. Fraktkostnader står köparen för och är uttryckligen framhävda vid beställningstillfället.


Art. 9 - Riskövergång

1. Riskerna relaterade till produkterna övergår till köparen från leveransögonblicket. Äganderätten till produkterna anses förvärvad så snart full betalning av alla förfallna belopp i förhållande till dem erhållits, inklusive fraktkostnader, eller vid leveranstillfället, om detta sker vid ett senare tillfälle.


Art. 10 - Garanti och kommersiell efterlevnad

1. Säljaren är ansvarig för eventuella defekter i de produkter som erbjuds på webbplatsen, inklusive att varorna inte överensstämmer med de beställda produkterna, i enlighet med bestämmelserna i italiensk lagstiftning.

2. Om köparen har stipulerat avtalet som konsument, det vill säga varje fysisk person som agerar på webbplatsen för ändamål som inte har att göra med någon entreprenöriell eller professionell verksamhet som utförs, gäller denna garanti under förutsättning att defekten visar sig inom 24 månader från leveransdatum för produkterna; att köparen framför ett formellt reklamation avseende defekterna inom högst 2 månader från den dag då felet upptäcktes av denne; att returformuläret på nätet är korrekt ifyllt.

3. I händelse av bristande överensstämmelse har användaren som har ställt avtalet som konsument rätt att erhålla återställande av produkternas överensstämmelse utan kostnad, genom reparation eller utbyte, eller att få en lämplig prisavdrag eller uppsägning av avtalet som avser de omtvistade varorna och den därav följande återbetalningen av priset.

4. Alla returkostnader för defekta produkter kommer att stå för säljaren.


Art. 11 - Återkallelse

1. I enlighet med gällande lagbestämmelser har köparen rätt att ångra köpet utan någon påföljd och utan att ange skälet, inom 14 dagar enligt art. 57 i lagdekret 206/2005 från och med dagen för mottagandet av produkterna.

2. Vid flera köp gjorda av köparen med en enda beställning och levererade separat, börjar 30-dagarsperioden från dagen för mottagandet av den sista produkten.

3. Användaren som avser att utöva rätten att ångra köpet kan skicka ett e-postmeddelande, med angivande av ordernummer och användarens namn, till:

contatti@aybel.it

4. Köparen måste utöva ångerrätten även genom att skicka en uttrycklig förklaring som innehåller beslutet att frånträda avtalet.

5. Varorna ska returneras till:

Aybel - via Marzari 12, Trevignano 31040 Treviso

6. Varorna ska returneras intakta, i originalförpackningen, kompletta i alla delar och kompletta med bifogade skatteunderlag. Utan att det påverkar rätten att verifiera överensstämmelse med ovanstående, kommer webbplatsen att återbetala beloppet för de produkter som är föremål för återkallelse inom en period av högst 30 dagar exklusive eventuella fraktkostnader som användaren ådragit sig.

7. Kostnaderna för retur kommer att bäras av användaren.

8. Enligt vad som krävs enligt art. 56 punkt 3 i lagdekret 206/2005, ändrat genom lagdekret 21/2014, kan webbplatsen skjuta upp återbetalningen tills varorna tas emot eller tills köparen visar att han har skickat tillbaka varorna.

9. Ångerrätten gäller inte om Aybels tjänster och produkter ingår i kategorierna inom konsten. 59 i lagdekret 206/2005.

10. Webbplatsen kommer att utföra återbetalningen med samma betalningsmetod som valts av köparen under köpet. Vid betalning via banköverföring, och om användaren avser att utöva sin ångerrätt, måste han tillhandahålla bankuppgifterna: IBAN, SWIFT och BIC som krävs för att göra återbetalningen.Art. 12 - Databehandling


1. Köparens uppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen om skydd av personuppgifter, enligt vad som anges i det specifika avsnittet som innehåller informationen enligt art. 13 EU-förordning 2016/679 (Sekretesspolicy).Art. 13 - Skyddsklausul


1. I händelse av att en av klausulerna i dessa Allmänna Försäljningsvillkor är ogiltig av någon anledning, kommer detta inte i något fall att äventyra giltigheten och efterlevnaden av de andra bestämmelserna i dessa Allmänna Försäljningsvillkor.Art. 14 - Kontakter


1. Varje begäran om information kan skickas via e-post till följande adress contacts@aybel.it, eller per post till följande adress:

via Marzari 12, Trevignano 31040 TrevisoArt. 15 - Tillämplig lag och behörig domstol


1. Dessa allmänna försäljningsvillkor regleras av italiensk lag och tolkas utifrån den, utan att det påverkar andra tvingande regler som gäller i det land där köparen har hemvist. Följaktligen är tolkningen, genomförandet och uppsägningen av de allmänna försäljningsvillkoren uteslutande föremål för italiensk lag.

2. Eventuella tvister som är inneboende och/eller till följd därav måste lösas exklusivt av den italienska jurisdiktionsmyndigheten. I synnerhet, om användaren kvalificerar sig som en Konsument, måste eventuella tvister lösas av domstolen på den plats där användaren har sin hemvist eller hemvist i enlighet med tillämplig lag.Dessa villkor upprättades den 27/06/2023.