Splošni pogoji prodaje

1. člen – Splošne določbe

1. Z brskanjem po tem področju uporabnik dostopa do spletne trgovine aybel.shop, ki je dostopna preko URL naslova: www.aybel.shop (v nadaljevanju "Aybel"). Brskanje in pošiljanje naročila na spletnem mestu pomeni sprejetje pogojev in politik varstva podatkov, ki jih je sprejelo tam navedeno mesto.

2. Ti Splošni prodajni pogoji veljajo za prodajo izdelkov, ki se izključno nanašajo na nakupe na spletnem mestu v skladu z določbami III. dela, III. naslova, poglavja I, Potrošniškega zakonika (Zakonodajni odlok št. 206/05, spremenjen z Zakon. Odlok št. 21/14 in Zakonodajni odlok 70/03)


Aylan van Erp  
Kraj rojstva: Haag
Datum rojstva: 24.3.1962
Residenza: Noordzijde 12 2977 AD Goudriaan  
P.IVA: NL861796287B01

3. Uporabnik mora pred dostopom do izdelkov, ki jih ponuja spletno mesto, prebrati te Splošne prodajne pogoje, ki veljajo za splošno in nedvoumno sprejete ob nakupu.

4. Uporabnika vabimo, da si naloži in natisne izvod nakupnice in teh Splošnih prodajnih pogojev, katerih določila si Aybel pridržuje pravico do enostranske spremembe brez predhodnega obvestila.


2. člen – Objekt

1. Ti Splošni prodajni pogoji urejajo ponudbo, posredovanje in sprejemanje naročil za izdelke na Aybelu in ne urejajo opravljanja storitev ali prodaje izdelkov s strani drugih oseb razen prodajalca, ki so prisotne na istem spletnem mestu preko povezave, pasice ali druge hiperpovezave.

2. Pred oddajo naročil in nakupom izdelkov in storitev različnih strank priporočamo, da preverite njihove prodajne pogoje.


3. člen - Sklenitev pogodbe

1. Za sklenitev kupoprodajne pogodbe bo potrebno izpolniti obrazec v elektronski obliki in ga poslati po ustreznih navodilih.

2. Vsebuje sklic na Splošne prodajne pogoje, slike posameznega izdelka in relativno ceno, plačilna sredstva, ki jih je mogoče uporabiti, načine dostave kupljenih izdelkov ter relativne stroške pošiljanja in dostave, sklic na pogoje za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe; načine in čas vračila kupljenih izdelkov.

3. Pred sklenitvijo pogodbe boste morali potrditi, da ste prebrali Splošne prodajne pogoje vključno z informacijami o pravici do odstopa od pogodbe in obdelavi osebnih podatkov.

4. Pogodba je sklenjena, ko prodajalec prejme obrazec, ki ga je izpolnil uporabnik, potem ko je preveril pravilnost podatkov, ki jih vsebuje.

5. Uporabnik bo dolžan plačati ceno od trenutka, ko je postopek oddaje spletnega naročila zaključen. To se zgodi s klikom na gumb "Plačaj zdaj" na koncu čarovnika.

6. Po sklenitvi pogodbe prodajalec prevzame naročilo za njeno izpolnitev.


4. člen - Registrirani uporabniki

1. Ob zaključku registracijskih postopkov se uporabnik zavezuje, da bo sledil navodilom na spletnem mestu ter da bo svoje osebne podatke posredoval pravilno in resnično.

2. Po registraciji bo uporabnik prejel potrditveno e-poštno sporočilo na e-poštni naslov, ki ga je posredoval. Potrditev mora biti poslana v največ 5 dneh. Po tem obdobju bo Aybel v odsotnosti potrditve oproščen vseh obveznosti do uporabnika.

3. Potrditev bo v vsakem primeru oprostila Aybel kakršne koli odgovornosti glede podatkov, ki jih je posredoval uporabnik. Uporabnik se zavezuje, da bo o vsaki spremembi svojih podatkov nemudoma obveščal Aybel in kadarkoli sporočen.

4. Če uporabnik nato sporoči netočne ali nepopolne podatke ali celo v primeru spora med zainteresiranimi stranmi glede opravljenih plačil, ima Aybel pravico ne aktivirati ali začasno ustaviti storitev, dokler zadevne pomanjkljivosti niso odpravljene.

5. Ob prvi zahtevi za aktivacijo profila s strani uporabnika, bo Aybel dodelil isto uporabniško ime in geslo. Slednji priznava, da ti identifikatorji predstavljajo sistem za validacijo uporabnikovega dostopa do storitev in edini sistem, ki je primeren za identifikacijo uporabnika, da bodo dejanja, ki se izvajajo s takšnim dostopom, pripisana njemu in bodo imela zanj zavezujoč učinek.

6. Uporabnik se zavezuje, da bo svoje dostopne podatke varoval kot tajnost in jih skrbno in skrbno hranil ter jih, tudi začasno, ne bo posredoval tretjim osebam.


Art. 5 - Razpoložljivost izdelkov

1. Razpoložljivost izdelka se nanaša na dejansko razpoložljivost v trenutku, ko uporabnik odda naročilo. To razpoložljivost pa je treba obravnavati zgolj kot okvirno, saj bi lahko zaradi hkratne prisotnosti več uporabnikov na spletnem mestu izdelke prodali drugim strankam, preden je naročilo potrjeno.

2. Tudi po poslanem elektronskem sporočilu s potrditvijo naročila lahko pride do delne ali popolne nerazpoložljivosti blaga. V tem primeru bo naročilo samodejno popravljeno z izločitvijo nerazpoložljivega izdelka in bo uporabnik o tem nemudoma obveščen po elektronski pošti.

3. Če uporabnik zahteva preklic naročila, prekinitev pogodbe, bo Aybel vrnil vplačani znesek v roku 7 dni od trenutka, ko je Aybel izvedel za odločitev kupca o prekinitvi pogodbe.


Art. 6 - Ponujeni izdelki

1. Tržnice Aybel:

Barvila za tkanine; Pripomočki, kot so čopiči in gobice

2. Ponudba je podrobneje opisana na naši spletni strani na povezavi: https://aybel.shop/collections/all


7. člen - Načini plačila in cene

1. Cena izdelkov bo enaka tisti, ki je občasno navedena na spletnem mestu, razen kjer je očitna napaka.

2. V primeru napake bo Aybel kupca obvestil v najkrajšem možnem času in omogočil potrditev naročila v pravilnem znesku ali preklic. V vsakem primeru Aybel ne bo dolžan dobaviti tistega, kar je bilo prodano po nepravilno navedeni nižji ceni.

3. Cene na spletnem mestu vključujejo DDV in ne vključujejo stroškov pošiljanja. Cene se lahko kadarkoli spremenijo. Spremembe ne vplivajo na naročila, za katera je že bila poslana potrditev naročila.

4. Ko boste izbrali želene izdelke, bodo dodani v košarico. Preprosto sledite navodilom za nakup in vnesite ali preverite zahtevane podatke v vsakem koraku postopka. Podrobnosti naročila se lahko spremenijo pred plačilom.

5. Plačilo je možno preko:

Kreditne kartice (Visa, Mastercard, Maestro, American Express, UnionPay), debetne kartice (visa debetna, mastercard debetna), Shop pay, Apple pay, Google pay, Bancontact.


Čl. 8 - Dostava

1. Ladje Aybel pošiljajo po celotnem ozemlju Italije, razen države Vatikan in Republike San Marino.

2. Aybel bo izvajal samo dostavo na dom uporabnika, ki je zagotovljena ob nakupu.

3. Dostava se praviloma izvede v 48-72 urah ali, če datum dostave ni naveden, v času, ocenjenem ob izbiri načina dostave, v vsakem primeru pa v največ tridesetih dneh od datuma dostave. potrditev.

4. Če dostava ni mogoča, bo naročilo poslano v skladišče. V tem primeru bo v obvestilu navedeno, kje se naročilo nahaja in kako se dogovorimo za novo dostavo.

5. Če ob dogovorjeni uri ne morete biti prisotni na mestu dostave, vas prosimo, da nas ponovno kontaktirate, da se dogovorimo o novem terminu dostave.

6. Če dostave ni mogoče izvesti iz razlogov, ki jih ne moremo pripisati po tridesetih dneh od datuma, ko je naročilo na voljo za dostavo, bomo predvidevali, da je pogodba prekinjena.

7. Kot rezultat reševanja bodo zneski vrnjeni, vključno s stroški dostave, z izključitvijo morebitnih dodatnih stroškov, ki izhajajo iz izbire načina dostave, ki ni običajna ponujena metoda, brez neupravičenega odlašanja in v vsakem primeru v roku 30 dni od dneva odpovedi pogodbe. Prevoz, ki izhaja iz odpovedi pogodbe, ima lahko dodatne stroške, ki jih krije kupec.

8. Stroške pošiljanja krije kupec in so izrecno označeni ob oddaji naročila.


9. člen – Prehod tveganja

1. Tveganja v zvezi z izdelki preidejo na kupca od trenutka dostave. Šteje se, da je lastništvo nad izdelki pridobljeno takoj, ko je prejeto celotno plačilo vseh dolgovanih zneskov v zvezi z njimi, vključno s stroški pošiljanja, ali v času dostave, če se to zgodi pozneje.


Čl. 10 - Garancija in komercialna skladnost

1. Prodajalec je odgovoren za morebitne napake na izdelkih, ponujenih na spletnem mestu, vključno z neskladnostjo artiklov z naročenimi izdelki, v skladu z določili italijanske zakonodaje.

2. Če je kupec sklenil pogodbo kot potrošnik, tj. katera koli fizična oseba, ki deluje na spletnem mestu za namene, ki niso povezani s podjetniško ali poklicno dejavnostjo, je ta garancija veljavna pod pogojem, da se napaka pojavi v 24 mesecih od datuma dostave. izdelki; da kupec uradno reklamira napake v roku največ 2 mesecev od dneva, ko je napako prepoznal; da je spletni obrazec za vračilo pravilno izpolnjen.

3. V primeru neskladnosti ima uporabnik, ki je sklenil pogodbo kot potrošnik, pravico do brezplačne ponovne vzpostavitve skladnosti izdelkov s popravilom ali zamenjavo ali do ustreznega znižanja cene ali odpovedi. pogodbe v zvezi s spornim blagom in posledično vračilo cene.

4. Vse stroške vračila izdelkov z napako krije prodajalec.


11. člen – Odstop

1. Kupec ima v skladu z veljavnimi zakonskimi določili pravico do odstopa od nakupa brez kakršnih koli kazni in brez navedbe razloga v roku 14 dni v skladu s čl. 57 zakonodajnega odloka 206/2005 od datuma prejema izdelkov.

2. V primeru večkratnih nakupov, ki jih kupec opravi z enim naročilom in jih dostavi ločeno, začne 30-dnevni rok teči od datuma prejema zadnjega izdelka.

3. Uporabnik, ki namerava uveljavljati pravico do odstopa od nakupa, lahko pošlje elektronsko sporočilo z navedbo številke naročila in imena uporabnika na naslov:

contatti@aybel.it

4. Kupec mora uveljavljati pravico do odstopa tudi s posredovanjem morebitne izrecne izjave, ki vsebuje odločitev o odstopu od pogodbe.

5. Blago mora biti vrnjeno na:

Aybel - via Marzari 12, Trevignano 31040 Treviso

6. Blago mora biti vrnjeno nepoškodovano, v originalni embalaži, popolno v vseh delih in opremljeno s priloženo davčno dokumentacijo. Brez poseganja v pravico do preverjanja skladnosti z zgornjim bo spletno mesto povrnilo znesek izdelkov, ki so bili predmet umika, v največ 30 dneh brez morebitnih stroškov pošiljanja, ki jih ima uporabnik.

7. Stroške vračila krije uporabnik.

8. Kot zahteva čl. 56 odstavek 3 zakonodajnega dekreta 206/2005, spremenjenega z zakonodajnim dekretom 21/2014, lahko spletno mesto začasno prekine vračilo do prejema blaga ali dokler kupec ne dokaže, da je blago poslal nazaj.

9. Pravica do odstopa ne velja, če so storitve in izdelki Aybel vključeni v kategorije umetnosti. 59 zakonodajnega odloka 206/2005.

10. Spletno mesto bo izvedlo vračilo kupnine z istim načinom plačila, ki ga je kupec izbral ob nakupu. V primeru plačila z bančnim nakazilom in če namerava uporabnik uveljaviti svojo pravico do odstopa od pogodbe, mora posredovati bančne podatke: IBAN, SWIFT in BIC, potrebne za vračilo.12. člen – Obdelava podatkov


1. Podatki o kupcu se obdelujejo v skladu z določili zakonodaje o varstvu osebnih podatkov, kot je določeno v posebnem poglavju, ki vsebuje informacije po čl. 13 Uredba EU 2016/679 (Politika zasebnosti).13. člen – zaščitna klavzula


1. V primeru, da je ena od klavzul teh splošnih prodajnih pogojev iz kakršnega koli razloga nična, to v nobenem primeru ne bo ogrozilo veljavnosti in skladnosti z drugimi določbami teh splošnih prodajnih pogojev.14. člen – Kontakti


1. Vsako zahtevo za informacije lahko pošljete po e-pošti na naslov contacts@aybel.it ali po pošti na naslednji naslov:

via Marzari 12, Trevignano 31040 Treviso15. člen - Veljavno pravo in pristojno sodišče


1. Te Splošne prodajne pogoje ureja italijanska zakonodaja in se razlagajo na njeni podlagi, brez poseganja v katero koli drugo prevladujočo prisilno zakonodajo države običajnega prebivališča kupca. Posledično za razlago, izvajanje in odpoved splošnih prodajnih pogojev velja izključno italijanska zakonodaja.

2. Morebitne spore, ki so povezani in/ali iz tega izhajajo, mora reševati izključno italijanski pristojni organ. Zlasti, če se uporabnik kvalificira kot potrošnik, mora morebitne spore reševati sodišče v kraju stalnega ali prebivališča uporabnika v skladu z veljavno zakonodajo.Ti pogoji so bili sestavljeni 27.06.2023.